Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Verkiezingsprogramma Vlaams Belang Westerlo

Verkiezingsprogramma Vlaams Belang Westerlo
Afdeling

Verkiezingsprogramma Vlaams Belang voor de gemeente Westerlo

Meer respect voor onze senioren

Voor de iets oudere Westelaar is het niet altijd vanzelfsprekend om via het internet afspraken te maken om naar het gemeentehuis te kunnen komen. Het Vlaams Belang pleit er daarom voor om in elke deelgemeente minstens één dag per week een gemakkelijk, toegankelijk loket te hebben waar men met zijn vragen terecht kan.

Een goede buurtwerking moet er voor zorgen dat senioren niet vereenzamen en meer aandacht krijgen in hun leefomgeving. Het Vlaams Belang komt op voor meer respect voor onze senioren.

Een leefbare en propere gemeente

Er moet meer worden geïnvesteerd in goed onderhouden voetpaden, fietspaden, wandelwegen en pleinen. Graspleinen, hagen en aanplantingen worden tijdig gesnoeid.

Er komen meer openbare toiletten op het grondgebied. In het centrum en in de deelgemeenten komen er meer containers voor glas en PMD/zachte plastics.

Er komt jaarlijks een actie “properste buurt van Westerlo”.

Kordate aanpak van onveiligheid en criminaliteit

Onveiligheid en criminaliteit moet kordaat en krachtig worden aangepakt.

Voldoende, zichtbare aanwezigheid van politie op straat moet de veiligheid verhogen, zodat ieder met een gerust gevoel op elk moment rustig in zijn woonomgeving kan rondlopen.

De politie moet optreden tegen elke vorm van verloedering, vandalisme, overlast, sluikstorten en het dealen van drugs.

De wijkagenten moeten, als wijkgerichte en alerte buurtpolitie, meer op straat aanwezig zijn waardoor de aanspreekbaarheid van de politie voor de Westelaars verhoogt.

.Economie en ondernemen

Het Vlaams Belang wil meer aandacht voor de lokale handel en nijverheid omdat middenstand, winkeliers en horeca het hart vormen van de Westelse economie en de uitstraling van Westerlo mee bepalen.

Voor een doeltreffend ondernemingsklimaat moet de bevoegdheid voor lokale economie, middenstand en handel, horeca, KMO, toerisme, landbouw onder één schepen worden samengebracht

. Het Vlaams Belang wil een Lokaal Economie Forum dat bij de opstart van nieuwe ondernemingen of handelszaken zorgt voor een professionele begeleiding.

Betaalbaar wonen

Iedereen weet dat prijzen op de huizenmarkt alsmaar verder de hoogte in schieten. De gemeente mag geen eiland worden van enkel goedverdieners die het zich kunnen veroorloven om er een woning aan te kopen.

Een gemeente moet bestaan uit een goede mix van mensen uit alle lagen van de bevolking. Men moet het veilig gevoel hebben dat wie hier is opgegroeid hier ook kan blijven wonen.

Het huisvestingsprobleem moet aangepakt worden zodat de Westelaar aan een behoorlijke en betaalbare huisvesting kan geraken.